زندگی تو،

زندگی توست؛

مگذار در مَحبس تاریکِ تسلیم بماند.

تردید نکن که نوری هست

شاید چندان نباشد که گفته‌اند

امّا آنقدر هست

که از پس تاریکی‌ات برآید....

چارلز بوکوفسکی

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو